SSC Result 2014 - 2015

HT.NO Name of the Student F.L S.L ENG MAT G.SCI S.S GPA
1537101492 D. Surya Sai Teja A1 A1 A1 A1 A1 A1 10
1537101043 N. Aditya A1 A1 A1 A1 A2 A1 9.8
1537101165 B. Bharadwaz Reddy A1 A1 A2 A1 A1 A1 9.8
1537101053 T. Yashwanth Krishna A1 A2 A2 A1 A2 A1 9.5
1537101512 J. Akhilesh A1 A1 A2 A2 A2 A1 9.5
1537101003 A. Sonisha A1 A2 A2 A1 B1 A1 9.3
1537101125 B. Sai Ram A2 A2 A2 A1 A2 A1 9.3
1537100979 K. Navya A2 A2 A2 A2 A2 A2 9
1537101031 K. Nishanth A2 A2 A2 A1 B1 A2 9
1537101516 I.V.S. Maheswari A1 A2 A2 B1 B1 A1 9
1537101161 C. Varun B1 A2 A2 A2 A2 A2 8.8
1537101548 B. Pranav A1 A2 A2 A2 B1 B1 8.8
1537101155 N. Sai Priya A2 A2 A2 B1 B1 A2 8.7
1537101115 M. N. Sowmya Vardhani A2 A1 A2 B1 B2 B1 8.5
1537101532 G. Rahul B1 A2 B1 A1 B2 A2 8.5
1537101173 T. Manisha A2 A2 B1 B2 B1 A2 8.3
1537101520 D. Kavya B1 B1 A2 B1 B1 A2 8.3
1537101015 R. Revanth B2 B1 B1 A2 B1 A2 8.2
1537101169 R. Nikhil Kumar B2 B1 B1 A2 B1 A2 8.2
1537101544 V. Vamshi B1 B1 A2 A2 B2 B1 8.2
1537101121 P. Vamshi Krishna B1 A2 B1 B1 B2 B1 8
1537101163 P. Vishal Sagar B1 B1 B1 B1 B2 A2 8
1537101153 K. Vamshi Priya B2 B1 B1 B2 B1 A2 7.8
1537101494 V. Vamshi Krishna B1 B2 B1 B1 B2 B1 7.7
1537101476 M. Srujith B1 B2 B1 B1 C1 A2 7.7
1537101540 G. Naveen Teja B1 B2 B1 B2 B2 B1 7.5
1537101576 C. Vineeth Kumar Reddy B1 B1 B2 B2 B2 B1 7.5
1537101564 A. Yuva Teja B1 B1 B1 C1 C1 B1 7.3
1537101510 C. Sai Alekhya B2 B2 B2 C1 B2 A2 7.2
1537101566 K. Winny Sharon B2 B1 B1 C2 C1 A2 7.2
1537101167 J. Siddhardha C1 C1 B1 B2 B2 B1 7
1537101500 D. Vineeth B2 B2 B2 B2 C1 B1 7
1537101143 S. Durga Prasad C2 C2 C1 A2 B2 A2 6.8
1537101552 K. Venkat Rami Reddy B2 C1 B2 B1 C2 B1 6.8
1537101157 M. Pavan Kumar C1 B2 B1 B2 C1 B2 6.8
1537101119 S. Nikhil C1 C1 B1 B2 C1 B2 6.7
1537101482 T. Sai Vineeth C1 B2 B2 C1 C2 B1 6.5
1537101025 V. Rohith Kumar Goud C1 C1 B2 C2 C2 B2 6

SSC Result 2013 - 2014

H.T.No Name of the Student F.L S.L ENG MAT G.S S.S GPA
1437101114 M.S.V.S. Lalitha Priya 10 10 09 10 10 10 9.8
1437100871 A. Jennifer Bendanginla 10 10 09 10 10 10 9.8
1437100809 V. Nishar 10 09 09 10 10 10 9.7
1437100827 V. Sai Shiva Kumar 10 09 09 09 10 10 9.5
1437100795 R. Sai Santosh 10 10 09 09 10 09 9.5
1437101192 A. Bhashruthi Gupta 09 10 08 09 10 10 9.3
1437101066 B. Baba Prashanthi 09 09 08 10 10 10 9.3
1437101032 M. Prathyusha 10 10 08 09 10 09 9.3
1437100883 S. Mounika 09 05 07 08 09 09 9.2
1437101008 M. Anjali 10 10 06 10 10 09 9.2
1437101014 M. Karthik 09 09 08 10 10 09 9.2
1437100923 D. Sowmya Sagar 08 09 09 09 09 10 9.0
1437101186 A. Yochana Yadav 09 10 08 08 10 09 9.0
1437101126 J. Dikshitha 09 10 08 09 09 08 8.8
1437101012 G. Bindhu Madhuri 10 09 07 09 09 09 8.8
1437101056 M. Sri Sai Teja 09 06 08 10 10 09 8.7
1437101016 Kunal. D. Ade 06 09 07 10 10 09 8.5
1437101058 J. Kavya 09 08 07 08 09 09 8.3
1437100994 S. Shashank 09 09 07 07 09 09 8.3
1437100789 G. Laxmi Priya 06 09 08 08 09 09 8.2
1437101092 Mohammed Abdul Wassay 06 09 08 08 09 08 8.0
1437100807 D. Manisha 08 06 08 08 09 09 8.0
1437100797 G. Sravani 09 08 08 07 08 08 8.0
1437100833 G. Sailaja 09 05 07 08 09 09 7.8
1437101118 H.K. Akhila 07 08 08 07 07 08 7.5
1437100893 Shaik Mahaboob 05 05 06 09 10 10 7.5
1437100863 S. Divya 04 07 07 08 09 09 7.3
1437101070 G. Satwik 08 05 05 08 09 07 7.0
1437101178 D. Madhukar Reddy 03 06 06 06 08 09 6.3
1437101150 Dharmender Singh Rathode 06 08 05 05 06 06 6.0
1437200575 A. Shiva Satya Manikanta 06 07 04 06 06 07 6.0
1437101140 K. Akanksha 08 06 05 05 05 06 5.8
1437200625 S. Aarthi 07 05 04 06 06 07 5.7